Ocena brak

Władza grupowa i formy przywództwa

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Władza grupowa – wyraża się w kontroli jednego człowieka nad innymi, polega na wymuszaniu zachowań uznanych za obowiązkowe lub pożądane z punktu widzenia grupy

S.Ossowski przez władzę rozumie „możność podejmowania i realizacji niezależnie od woli ludzi, w których decyzja w taki czy inny sposób dotyczy. Jest to przywilej panowania nad wolą innego człowieka, przewagą decyzji”

Władza wyznaczona osobowo – decyzje jednostki posiadającej władzę są skierowane do osób ze względu na pełnione role społeczne

Zakres streficzny władzy – oznacza, że decyzje dotyczą wszystkich tych, którzy swoją aktywnością wchodzą w zakres spraw objętych władzą

Techniki sprawowania władzy:

  • magiczne lub religijne, odwołujące się do sił ponadludzkich

  • przeświadczenie obywateli o kompetencji władzy i pełnionej kontroli nad nimi

  • perswazja i przekonywanie za pomocą określonych argumentów

  • wychowanie i wpajanie podporządkowanym zasad ideologii, w imię której sprawowana jest dana władza

  • nadzieja nagrody za posłuszeństwo oraz zastraszenie i terror w przypadku nieposłuszeństwa

Badania stylów przywództwa grupowego

Autorytarny

- pojawienie się agresji do przywódcy i członków grupy

- uzależnienie od przywódcy

- brak jakiejkolwiek inicjatywy

- grupa działa tak długo, jak jej przywódca

- całkowity zanik różnic indywidualnych między członkami

Demokratyczny

- chęć współpracy, pomocy

- pogodna atmosfera

- nie wyzwala agresji

- nieobecność przywódcy nie sprawia zaniku działalności grupy

- indywidualne różnice między członkami

Anarchiczny

- dezorganizacja oraz aktywność nie prowadzą do żadnych rezultatów

- wzrost poziomu agresji

- pewne różnice indywidualne

Podobne prace

Do góry