Ocena brak

Władza administracyjna

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Nie może podejmować zadań z zakresu sądownictwa, bo należą one do sądownictwa

W wykonywaniu zadań publicznych określonych w konstytucji i w ustawach, władza administracyjna jest związana prawem nie stanowionym przez nią samą, lecz stanowionym przez parlament

W wykonywaniu zadań publicznych władza administracyjna nie może ograniczać praw i wolności przyznanych obywatelowi w konstytucji

W świetle obowiązującej Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wówczas, gdy są konieczne dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i mentalności publicznej albo wolności i praw innych osób.

Zadania administracji publicznej są więc określone w normach prawa powszechnie obowiązującego. Normy prawne określające zadania administracji publicznej stanowią odrębną kategorię norm prawa administracyjnego.

źródłem obowiązków administracyjnych.

Podobne prace

Do góry