Ocena brak

WŁADZA A PANOWANIE, TYPY PANOWANIA

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Władza wg Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożen

przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

- pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

- prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

Weber odróżnia władzę od dyscypliny, która jest posłuszeństwem ze względu na utrwalone postawy; to szybkie, proste, automatyczne reagowanie bez oporu i krytyki

Typy władzy:

władza polityczna – prototyp władzy, ma monopol na prawomocne użycie przemocy

władza państwowa – podstawowa forma władzy politycznej

władza społeczna

Panowanie – stan rzeczy w którym wola panującego wywiera taki skutek, ze w społecznie znaczącym stopniu, działania zachodzą tak jakby osoby podporządkowane przyjmowały same z siebie nasze rozkazy tzn. wykonują nasze polecenia zanim o nich pomyślimy, przewidują nasze dyspozycje i działają zgodnie z tymi przewidywaniami.

Wpływ – posługiwanie się w sposób mniej lub bardziej jawny, jakimkolwiek typem władzy, w celu wymuszania przez grupę na innej grupie podjęcia pożądanych albo zaprzestania niepożądanych.

Podobne prace

Do góry