Ocena brak

Władcy średniowiecza - Informacje Ogólne

Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011

Mieszko I:

- chrzest

- bitwa pod Cedynią

Chrobry:

- wysłanie Wojciecha do Prus

- zjazd w Gnieźnie

- zajęcie Milska, Łużyc i Miśni

- zajęcie Czech, Moraw, Słowacji

-wojna z Niemcami i Rusią

- zajęcie Grodów Czerwieńskich

- wyprawa przeciwko Rusi Kijowskiej

- pierwszy król Polski

Mieszko II:

- kryzys w państwie

- sojusz z Lucicami

- utrata Grodów Czerw.

- utrata Milska i Łużyc

- utrata tytułu królewskiego

Kazimierz Odnowiciel:

- odbudowa państwa

- przyłączenie Śląska – lenno

- reforma wojskowa

- misje na Pomorze

Bolesław Śmiały:

- polityka antycesarska

- w obozie papieskim

- nowe biskupstwa: Poznań, Kraków, Wrocław, Płock

- uniezależnienie się od cesarstwa

- sprawa biskupa Stanisława

- ucieczka z kraju

Władysław Herman:

- władza w rękach Sieciecha

- nie angażował się

Bolesław Krzywousty:

- zatargi z bratem – Zbigniewem

- zajęcie cz. Wielkop. i wyprawa na Pomorze

- wojna polsko-niemiecka 1109

- obrona Głogowa

- wygrana wojna

- pozbycie się Zbigniewa

- pielgrzymka pokutna do Gniezna

- sprowadzenie Galla Anonima

- zdobycie Pomorza Nadnoteckiego i Gdańskiego

- podporządkowanie Pom. Zach.

- hołd lenny z Pomorza dla Niemiec

- ustawa sukcesyjna

Miecław:

- cześnik Mieszka II, który zajął Mazowsze

Konrad Mazowiecki:

- sprowadził Krzyżaków do Polski

Otton I:

- bitwa pod Cedynią

Otton III:

- zjazd w Gnieźnie

- plan stworzenia uniwersalnego cesarstwa

Henryk II:

- wojna z Polską (Chrobry)

- sojusz z Czechami, Węgrami i Rusią

- pomoc dla Chrobrego w sprawie Rusi Kijowskiej

Konrad II:

- wojna z Mieszkiem II

- odbicie Łużyc i Milska

Henryk III:

- pomoc dla Kazimierza Odn.

- przywrócenie Małopolski do Polski

- przyłączenie Śląska do Polski – lenno

Henryk IV:

- walka o inwestyturę

- synod w Wormacji

- klątwa, utrata Śląska

- usunięcie Grzegorza VII ze stanowiska papieża

- odzyskanie tytułu cesarskiego

Henryk V:

- konkordat w Wormacji

- wojna z Polską (w sprawie Zbigniewa)

Jarosław Mądry

- władca Rusi Kijowskiej

- usunięty przez Chrobrego

- za panowania Mieszka II zajęcie Grodów Czerw.

- przymierze z Kazimierzem, usunięcie Miecława z Mazowsza

Uldaryk:

- książę czeski

- udział w wojnie polsko-niem. (Chrobry), po stronie niem.

Brzetysław:

- książę czeski

- napad na Wielkopolskę, kradzież relikwi św. Wojciecha

Zakon Benedyktyński w Cluny:

- odbudowa Kościoła

Zakon Dominikański:

- święta inkwizycja

Grzegorz VII (Hildebrand):

- walka o inwestyturę

Dictatus Papae

- klątwa nałożona na Henryka IV

- usunięty ze stanowiska

Urban II:

- synod w Clermont

Piotr z Amiens:

- organizator krucjaty ludowej

Henryk Lew:

- państwo niem. na ziemiach Obodrzyców

Albrecht Niedźwiedź:

-utworzył Marchię Brandenburską

-podbicie ziemi lubuskiej

Podobne prace

Do góry