Ocena brak

Wizualność świata i wyobraźnia wizualna

Autor /cezary Dodano /13.04.2011

Świat współczesny jest wyjątkowo nasycony treściami wi­zualnymi. Podkreśla to wielu autorów z kręgu badań kultu­ry wizualnej. Malcolm Barnard (2001: 4) stwierdza: „To, co wizualne, stało się ważnym doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy coraz bardziej poddawani wpływowi materiałów wizualnych i od nich zależni".To samo zauważa Nicolas Mi-rzoeff (1999: 7): „Można mówić o centralnym znaczeniu doznań wizualnych w życiu codziennym". Innymi słowy, nasz świat jest coraz bardziej widowiskowy, spektakularny.

Wyraża się to w dwojaki sposób. Przede wszystkim otocze­nie naszego życia społecznego jest przepełnione obrazami (przedstawieniami wizualnymi) najrozmaitszego rodzaju. A po drugie, postrzegalne aspekty (przejawy wizualne) ota­czającego nas świata są bardziej wyraziste, zróżnicowane i bogate niż kiedykolwiek. Inaczej mówiąc, zwiększa się ob­razowość naszego otoczenia.

Podobne prace

Do góry