Ocena brak

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011

Aby wizualne atrybuty komunikowania się z otoczeniem w sposób optymalnypełniły swoje zadania muszą być:

 • proste i jednoznaczne,

 • dostosowane do charakteru firmy,

 • łatwe do zapamiętania,

 • funkcjonalne tzn. łatwe do adaptacji przez oddziały firmy,

 • oryginalne i wyróżniające się od analogicznych elementów konkurencji,

 • łatwe do dostrzeżenia.

Na wizualne czynniki komunikowania się firmy z otoczeniem składają się przedewszystkim:

Nazwa firmy:

Na rynku nazwa może pomóc przedsiębiorstwu w wyróżnieniu się spośród konkurencji. Nikt nie ma powtórnej szansy stworzenia pierwszego wrażenia. Zła lubnieodpowiednia nazwa nadana firmie tworzy niepożądany jej obraz. Nazwa firmypowinna być łatwa do zapamiętania i wymówienia. Dobrym przykładem tego jestnazwa japońskiej firmy SONY. Nie można zapominać o jej znaczeniu w językachobcych, szczególnie gdy firma zamierza wejść na rynki zagraniczne. Nazwa niepowinna budzić niekorzystnych skojarzeń, tak jak to ma miejsce w przypadku największego dostawcy żarówek na rynek polski.

Niejednokrotnie zachodzi w firmie konieczność zmiany nazwy. Proces ten poch-łania dużo czasu i pieniędzy, jednakże długofalowe stosowanie nieodpowiedniejnazwy może być kosztowniejsze. Zmianę nazwy przeprowadza się z reguły jeśli:

- nie odpowiada ona zakresowi firmy.

Przykładem jest firma El-Gaz, która pierwotnie prowadziła działalność zwią-zaną z produkcją i dystrybucją pieców gazowych. Z czasem firma rozwijaćzaczęła inną działalność m.in. agencję reklamową sklep z biżuterią czy pro-dukcję okien z PCV co spowodowało, iż dotychczasowa nazwa zupełnie nieodpowiadała profilowi pozostałych branż;

- jest zbyt długa.

Na przykład nazwa typu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznegojest nie tylko trudne do wymówienia lecz również trudne do zapamiętania;

- jeżeli jest taka sama jak nazwy stosowane przez inne firmy.

Podział dawnych zjednoczeń spowodował, że powstało wiele firm działających w jednej branży i stosujących podobne nazwy np. MOSTOSTAL EKS-PORT, MOSTOSTAL WARSZAWA CZY MOSTOSTAL ZABRZE.

- jest niewłaściwa dla nowego właściciela.

Fuzje wymuszająniejednokrotnie nazwę akcentującą nowego właściciela.

Na pozytywny odbiór firmy przez klientów ma wpływ estetyczny i jednolity, podwzględem jakościowym jak i stylistycznym, wygląd zewnętrzny przedsiębiorstwa.

Nie bez znaczenia pozostaje również orientacja przestrzenna firmy. Jest to system infonnacj i wizualnej, który pozwala szybko i bez kłopotów dotrzeć z zewnątrzdo wybranego punktu w siedzibie przedsiębiorstwa. Obejmuje ona następujące elementy:

 • oznakowania poza siedzibą tzw. plenerowe np. tablice kierunkowe,

 • oznakowania zewnętrzne budynku, w którym znajduje się firma np. oznakowanie wejść, szyldy, flagi,

 • oznakowanie wnętrz np. oznakowanie firmowe, informacyjne czy też oznakowanie miejsca pracy.

Prawidłowe oznakowanie powinno doprowadzić klientów do firmy bez kłopotówi niepotrzebnych stresów oraz umożliwić swobodne poruszanie się w jej wnętrzu.

Do pozostałych elementów kształtujących i umacniających wizualny obraz firmy należą:

 • ubiory pracowników np. ubiory biurowe, uniformy i kombinezony robocze,emblematy czy identyfikatory. Ujednolicony system ubioru, z jednej stronyułatwia współpracę samych pracowników firm, szczególnie tych dużych, gdzienie wszyscy się znają z drugiej natomiast ułatwia potencjalnym klientomkontaktowanie się z pracownikami firmy.

 • typowy wygląd produktów i opakowań tzn. ujednolicone oznakowanie produktów, opakowań jednostkowych, zbiorczych, metek, etykiet, instrukcji czykart gwarancyjnych.

 • ekspozycje: stoiska oraz wystawy na targach, witiyny, ekspozycje stałe i okazjonalne.

 • okolicznościowe systemy identyfikacji: oprawa rocznic i świąt firmowych.

W ramach prac prowadzonych nad ujednoliceniem wizualnym, firmy powinnyopracować zbiór standardów, wzornik wszystkich dozwolonych form i zasad stosowania wyżej wymienionych atrybutów. Jest on niezbędny do tego, aby poszczególne elementy Corporate Identity, stosowane w różnych formach, odwzorowywały poprawnie charakter firmy . Opracowanie to nosi różne nazwy np. ,,CorporateIdentity Manual", Podręcznik tożsamości firmy", „Podręcznik standardów Graficznych" i zawiera m.in.

1) informacje dotyczące stałych elementów graficznych np.

 • oznaczenie kolorów firmowych, pozwalających na natychmiastową identyfikację marki. Kolory firmowe oznaczane są z reguły według międzynarodowego katalogu Pantone;

 • dokładne określenie graficzne logo firmy;

 • dokładne określenie wielkości znaku firmowego,

 • opis geometryczny logo; proporcje poszczególnych jego elementów itp.

 • propozycje znaku firmowego w zależności od tła;

 • zasady umieszczania logo wśród tekstu;

 • określenie alfabetu firmy tzn. rodzaju stosowanej czcionki w publikac-jach np. w przypadku firmy RENAULT alfabet występuje w dwóch wer-sjach: roman (prosty) i italic (pochyły) oraz trzech grubościach light (zwykły), medium (pogrubiony) i bold (tłusty);

 • określenie możliwych do przyjęcia wyjątków w stosowaniu logo firmy;

 • przedstawienie przykładów niedozwolonych modyfikacji znaku firmowego;

2) informacje dotyczące sygnalizacji zakładu np.

 • określenie wyglądu, wymiarów oraz zasad umieszczania tablic przy wjazdach do miasta oraz na terenie miasta;

 • określenie elementów sygnalizacji miejsca, w którym znajduje się firmaich funkcji oraz zasad umiejscowienia. Elementami tymi mogąbyć m.in.firmowa tablica reklamowa, flagi, podświetlany znak firmowy, tablicainformacyjna, zadaszenie nad wejściem czy tablica wyjazdowa;

3) informacje dotyczące publikacji i przedmiotów reklamowych np.

 • opracowanie wzorów ogłoszeń reklamowych;

 • określenie zasad umieszczania logo na wszelkiego rodzaju przedmiotachreklamowych;

4) informacje dotyczące druków firmowych np.

wskazanie obowiązującego układu graficznego i rozmiaru wizytówek czypapieru firmowego;

5) informacje dotyczące ubioru pracowników.

Precyzyjne określenie najważniejszych atrybutów wizualnej identyfikacji firmyw formie manuału jest niezbędne, szczególnie w firmach o szeroko rozwiniętej sieci oddziałów lub filii oraz działających na podstawie umów franchisingowych. Jednolita identyfikacja stwarza spójne zasady postępowania dla wszystkich jednostekorganizacyjnych i osób zatrudnionych w danej firmie, co pozwala zbudować spójny obraz niezależnie od miejsca wykonania poszczególnych elementów.

Systemwizualnej identyfikacji powinien być dynamiczny, to znaczy należy przewidziećjego dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Dobry system identyfikacjijestna pewno poważnym atutem i kapitałem firmy. W badaniach przeprowadzonych przez tygodnik „Designweek", na temat firm o najlepszym systemieidentyfikacji wizualnej w Europie, na pierwszych miejscach znalazły się takie firmy jak IBM, Philips, Mercedes, Shell, Nestle, Unilever. W badaniach polskich wymienia się takie firmy, jak E. Wedel. Żywiec, Hortex, TP SA.

Podobne prace

Do góry