Ocena brak

Wizja społeczeństwa obywatelskiego w myśli społecznej Szkockiego Oświecenia

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Szkockie Oświecenie stanowi przełom w refleksji nad społeczeństwem obywatelskim. Jest to okres, w którym powstało nowoczesne ujęcie tego pojęcia. Pierwszym autorem, który posłużył się w języku angielskim terminem, był Adam Ferguson, Dla Fergusona społeczeństwo obywatelskie oznacza:

• Przeciwieństwo społeczeństwa dzikiego, pierwotnego (rude), a więc jest to społeczeństwo cywilizowane.

• Kiedy społeczeństwo jest cywilizowane, to cechuje je różnorodność oraz wielość celów i dążeń.

Cywilizacja oznacza tu także obowiązywanie określonych zasad, wykluczenie przemocy i brak agresywności.

W jego teorii rozwoju społecznego są trzy fazy:

• dzikości,

• barbarzyństwa

• cywilizacji.  

1. Społeczeństwo obywatelskie cechuje wielość celów i dążeń w przeciwieństwie do społeczeństwa dzikiego, które ma charakter monolitu.

2. Typowe dla Szkockiego Oświecenia było rozumienie społeczeństwa obywatelskiego jako sfery wzajemności, wymiany i uznania między jednostkami.

3. Idea społeczeństwa obywatelskiego ma, więc w Szkockim Oświeceniu charakter wielowymiarowy, jednak wymiar moralny (etyczny) wydaje się być najważniejszy.

4. Społeczeństwo obywatelskie to jednostki, które cechuje nie tylko uprzejmość i życzliwość wobec innych, ale także bezinteresowność i solidarność.

Podobne prace

Do góry