Ocena brak

WIZJA

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

WIZJA (łc. = widzenie) gr. hórama; ang. vision; fr. vision; nm. vision (1, 2), Offenbarung (3), Erscheinung (3)

  1. psych., t. pozn. —> Przedstawienie (a) wyobrażeniowe mające pozory -^ perce­pcji (1).

  2. Obraz rzeczywistości lub jakiegoś jej fragmentu utworzony przez twórczą wy­obraźnię {visio imaginaria), opierającą się jednak na konkretnej wiedzy, np. wizja świata.

  3. Poznanie rzeczywistości Bożej {visio divina) poprzez widzenie nadprzyrodzo­ne, zasadniczo o charakterze intelektualnym {visio intellectualis) (—> mistyka). Wi­zja mistyczna może mieć charakter zmy­słowy, wyobrażeniowy lub intelektualny.

 

Podobne prace

Do góry