Ocena brak

Wit Stwosz

Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012

 

Wit Stwosz urodził się w Szwabii około roku 1448. Nie wiemy z jakiego wywodził się środowiska. Jako artysta niewątpliwie ukształtował się w Nadrenii, przypuszczalnie w Strasburgu.

Na początku lat 70-ych XV wieku usamodzielnił się i założył własny warsztat. W 1477 roku zrezygnował z obywatelstwa miasta Norymbergi i podjął pracę w Krakowie. Nie znamy wielu dzieł Stwosza z okresem poprzedzającego przybycie do Krakowa.

Pierwsze jego wielkie dzieło - to Ołtarz Mariacki. Jest to zarazem najważniejsze dzieło w jego dorobku. Ołtarz powstał na zamówienie Rady Miejskiej w latach 1477 -1485. Po jego zakończeniu Stwosz przyjmował następne zamówienia. Ołtarz Mariacki rozmiarami, bogactwem programu i nowatorstwem koncepcji wysuwa się na czoło szafowych ołtarzy późnogotyckich w Europie.

Za powodzeniem zawodowym przyszła poprawa pozycji społecznej. Wit Stwosz kupił dom, został starszym cechu malarzy i rzeźbiarzy. Dwór królewski powierzył mu wykonanie nagrobka Kazimierza Jagiellończyka. Powstało kolejne dzieło zajmujące wyjątkową pozycję w sztuce nagrobkowej późnego gotyku. W Krakowie Stwosz wykonał także płytę nagrobną prymasa Zbigniewa Oleśnickiego.

W 1496 roku artysta nagle opuszcza Kraków. Stał u szczytu powodzenia i przyczyn wyjazdu nie udało się do tej pory wyjaśnić. W Norymberdze, do której się udał, wiódł pracowite i pełne sukcesów życie. Wykonywał też zamówienia z Krakowa - np. epitafium Kallimacha.

Wit Stwosz, wybitny artysta, miał trudny charakter. Był kłótliwy i gwałtowny. Przez swą niezwykłą energię popadał często w konflikty z otoczeniem.

W 1503 roku w jednej z dokonanych operacji finansowych, Stwosz został oszukany. Gdy w sądzie sprawa zaczęła przybierać niekorzystny dla niego obrót - sfałszował weksel. Został za to wtrącony do więzienia i groziła mu kara najwyższa. Udało mu się jej uniknąć, jednak wypalono mu gorącym żelazem piętna na obu policzkach i zakazano opuszczać Norymbergę.

Potem jeszcze wielokrotnie Stwosz popadał w konflikty z miastem. Były to trudne lata, jego warsztat uległ rozbiciu, nie było zamówień. Z czasem sytuacja się poprawiła, ale Stwosz nie tworzył już dzieł monumentalnych.

W końcowym okresie życia przyczyną braku zamówień stała się niewątpliwie reformacja oraz nowe prądy estetyczne epoki renesansu. Wit Stwosz zmarł w sędziwym wieku w 1533 roku.

Podobne prace

Do góry