Ocena brak

WIRTUALNOŚĆ

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

WIRTUALNOŚĆ <nłc. virtualis = zdolny do działania; możliwy, mogący zaistnieć, od łc. virtus = siła, możność) ang. virtuality; fr. virtualite; nm. Virtualitdt

  1. metaf. Cecha tego, co istnieje w stanie -^ możności (B) czynnej. Wirtualny ele­ment bytu to element potencjalny bliski -^ aktualizacji, w przeciwstawieniu do ele­mentu czysto potencjalnego.

  2. Cecha tego, co jest zaczątkiem lub co w jakiś sposób zostało wcześniej ukształ­towane, bądź też same owe wcześniej ukształtowane elementy albo zaczątki.

  3. Związanie z władzą podmiotu, ze zdolnością do działania, do brania udziału w jakiejś czynności.

Podobne prace

Do góry