Ocena brak

Wiosna Ludów w Europie - Powstanie w Czechach

Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011

Czesi nie chcieli oderwania się od Austrii, ale oczekiwali zgody cesarza na autonomię w ramach monarchii habsburskiej. Wielkie zasługi w budzeniu tożsamości narodowej Czechów położyli: slawista Józef Dobrovsky, poeta Jan Kollar i historyk Józef Palacky. Ten ostatni propagował wśród liberałów czeskich koncepcję austroslawizmu. Według tej koncepcji, Austria powinna stać się ojczyzną wszystkich zamieszkujących ją ludów. Skoro zaś Słowianie przeważali w monarchii, zatem powinna być ona przede wszystkim państwem słowiańskim.

W czerwcu 1848 roku rozpoczął się w Pradze kongres, na który przybyli przedstawiciele Słowaków, Polaków, Czechów, Serbów, Słoweńców oraz Chorwatów. Pragnęli oni doprowadzić do porozumienia ludów słowiańskich, by stworzyć w Austrii siłę, zdolną do oparcia się Niemcom. Do porozumienia takiego nie doszło, gdyż wśród polityków słowiańskich ścierały się ze sobą sprzeczne poglądy i interesy.

Kongres został przerwany wybuchem powstania w Pradze, wywołanym po części przez radykałów, po części prowokowanego przez Austriaków. Walki w uliczne w Pradze wykorzystał generał austriacki Alfred Windischgratz do rozprawienia się z powstańcami. Praga została zbombardowana i powstańcy musieli skapitulować. Na przeciąg 20 lat Czesi utracili nadzieję na odzyskanie autonomii.

Podobne prace

Do góry