Ocena brak

Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011

Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870

Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy:

-ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

Władza wykonawcza: prezydent wybierany na 4 lata przez plebiscyt na jedną kadencję

Plebiscyt grudzień 1852 roku Monarchia plebiscytarna Napoleona.

III Powstanie czerwcowe robotników w Paryżu ( 23 - 26 czerwiec 1848 roku ) skierowane przeciw decyzji o likwidacji warsztatów:

- przegrana robotników i * biały terror *, deportacje do kolonii, aresztowania Zamach stanu - 2 grudnia 1851 roku dokonany przez Karola Ludwika Bonaparte

- rozwiązanie parlamentu

- wprowadzenie stanu wyjątkowegoCesarstwo autorytarne Napoleona III.

Instytucje konstytucyjne:

Senat i Ciało Prawodawcze stanowią osłonę osobistych rządów cesarza.

Konstytucja - 14 stycznia 1852 Władza wykonawcza w rękach prezydenta wybieranego na 10 lat.

Władza prawodawcza: Rada Stanu, Ciało Prawodawcze i Senat - uzależniony od prezydenta.

Plebiscyt - maj 1870 roku formą utrzymania prestiżu biurokratycznego reżimu Napoleona III.

Podobne prace

Do góry