Ocena brak

William James (1842 - 1910)

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

Urodził się w Nowym Jorku. Był Irlandczykiem. Uczył i wychowywał się w Europie. Został zwolennikiem mistycznej doktryny religijnej Emmanuela Swedenborga. Zainteresowania religijne  łączył z problematyką społeczną. W latach 1872-1907 nauczał na Uniwersytecie Harvarda. Przyjaźnił się z Peirce'em. W 1898 roku wygłosił w Kaliforni odczyt pt.  Philosophical Conception and Practical Results, w którym zawarł podstawowe tezy pragmatyzmu, przedstawiając go jako sposób rozstrzygania sporów filozoficznych. Filozoficzna teoria ma sens, jeśli posiada określone znaczenie dla naszego indywidualnego  życia. Racjami wyboru określonej filozofii stają się aspekty: moralny, emocjonalny, estetyczny, a nie racjonalny.  

Podobne prace

Do góry