Ocena brak

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Ontologia

Autor /BenTen Dodano /14.07.2011

Bytem jest rzeczywistość materialna, przyrodnicza i rzeczywistość historyczno-społeczna, która ostatecznie jest sposobem przejawiania się „ducha obiektywnego”. Te dwie rzeczywistości nie są dwoma odrębnymi bytami, ale stanowią całość materialno- duchową, która nie jest wyłącznie fizyczno-przyrodnicza ani wyłącznie duchowa, jest całością psychofizyczną. Prostymi jej elementami są jednostki ludzkie, zaś złożonymi układami - narody, ustroje społeczne, różne twory kultury, takie jak język, sztuka, moralność, gospodarstwo.     

Pojęcie „duch obiektywny” można rozumieć jako określone ludzkie doświadczenie kulturowe, którego treścią jest sensowność  życia duchowego ludzi, artykułowana w różnorodnych systemach  światopoglądowych, wielorakie wyrazy tej sensowności i formy złożenia się owych wyrazów w pewne strukturalne całości.   

Podobne prace

Do góry