Ocena brak

Wilgotność powietrza i rozkład opadów na świecie

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza.

Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej w jednostce objętości wyrażona w gramach/1m3.

Wilgotność względna - wyrażona w procentach stosunek aktualnej ilości pary wodnej do ilości, która by nasyciła powietrze w danej temperaturze.

Największa ilość pary wodnej znajduje się nad morzami oceanami, jeziorami

i bagnami. Mniej jej jest nad gruntem czy górna granica szaty roślinnej.

Punkt rosy - temperatura przy której następuje stan nasycenia powietrza i kondensacja zawartej w nim pary wodnej.

Najwięcej pary wodnej - strefa równikowa, najmniej - strefa zwrotnikowa.

Jej ilość zmniejsza się wraz z odległością od zbiornika wodnego.

OPADY - deszcz, grad, śnieg. OSADY- szron, rosa, szadź, gołoledź.

Rozkład opadów na Ziemi:

# tereny o najwyższych opadach

- strefa równikowa ameryki Południowej, Afryki, archipelagu Malajskiego.

- wschodni Madagaskar

- poł-wsch. Azja - związane jest to z ukształtowaniem terenu i monsunami

- zachodnia Europa - związane jest to z działalnością prądów

- wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej

- tereny górskie

# tereny o najmniejszych opadach

- obszary okołobiegunowe

- pustynie wewnątrzkontynentalne - Sahara, Gobi, Namib ( wpływ prądu bengalskiego) pustynia Australii, pustynia Atakama w Andach (prąd peruwiański)

- tereny cienia opadowego - Tybet

- Góry Skaliste w Ameryce Północnej

Roczna suma opadów Ziemi - 850 mm

Największe:3000 mm strefa równikowa. W Himalajach zanotowano 20 000 mm

Najmniejsze :poniżej 250 mm

Opady zależą od:

- wysokości nad poziomem morza

- ukształtowanie powierzchni

- odległość od oceanu

- szerokość geograficzna

Inwersja opadowa - zjawisko istniejące w wysokich górach, gdzie tylko do pewnej wysokości wzrasta suma opadów, powyżej niej maleją one. Związane jest to z niska temperaturą i brakiem wilgotności.

Cień opadowy - obszar na którym występują małe ilości opadów, gdyż zostały one odebrane przez zasłaniające je wzniesienie od strony wiatrów deszczonośnych.

Przyczyny powstawania pustyń:

- obszary cienia opadowego, gdzie wilgotne powietrze nie ma dostępu ze względu na sąsiedztwo gór lub oddalenie od zbiorników wodnych. Przykład - pustynia Gobi

- działalność zimnych prądów morskich , które ochładzają powietrze, pozbawiając go wilgoci. Przykład - pustynia Atakama

- opadające zimne masy powietrza nagrzewają się i absorbują wilgoć zawartą w atmosferze. W ten sposób na tych obszarach zawsze panuje wyż. Wiatry, które wieją z wyżu do niżu, nie pozwalają na dotarcie w te rejony wilgotnego powietrza znad oceanów. Przykład - Sahara.

Podobne prace

Do góry