Ocena brak

Wilgotność powietrza a chmury

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną

Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna. Wyraża ona stosunek aktualnej wilgotności do wilgotności , która nasyciłaby powietrze w danej temperaturze.

Wilgotność powietrza nasyconego wynosi 100%. Dalsza dostawa pary wodnej powoduje stan przesycenia i prowadzi do jej skroplenia, czyli kondensacji. Przy określonej zawartości pary wodnej w powietrzu , wzrost jego temperatury powoduje spadek wilgotności względnej , a spadek temperatury – wzrost wilgotności. Temperatura przy której następuje stan nasycenia powietrza i kondensacja zawartej w nich pary wodnej , określana jest jako temperaturą punktu rosy. Spadek temperatury następuje w czasie nocy (wychładzanie powietrza ), powstaje wtedy rosa lub szron. Temperatura spada również w czasie ruchów wznoszących powietrza, wtedy na określonej wysokości zwanej poziomem kondensacji, przy obecności jąder kondensacji, którymi są mikroskopijne cząstki lodu lub pyłów, powstają chmury.

Podział chmur ze wzgl. na wygląd zewnętrzny:

  • pierzaste ( pojedyncze , delikatne, włókniste, nie dają opadów, zapowiadają zmianę pogody , tworzą się na wysokości 6-12 km.)

  • kłębiaste ( biała „oddzielna”, „letnia” chmura, może dać przelotny opad. 2-6km.)

  • warstwowe ( niska, szara warstwa o jednolitej podstawie, pokrywająca całe niebo. Daje opad mżawki, słupków lodowych lub śniegu ziarnistego .Tworzą się do wysokości 2km. )

Występują również formy mieszane:

  • pierzasto - warstwowe

  • pierzasto – kłębiaste

  • warstwowo- kłębiaste

  • warstwowo – deszczowe

  • kłebiasto – deszczowe

Podobne prace

Do góry