Ocena brak

WILDCAT F4F, Grumman - samolot

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Amerykański samolot myśliwski lot­nictwa morskiego zaprojektowany jako dwupłat w zakładach Grumman Aircraft Engineering Cotp. zgodnie ze specyfikacją US Navy z listopada 1935 r. Jednakże konstruktorzy, przekonani, że przyszłość należy do jednopłatów, wystąpili w lipcu 1936 r. do dowództwa marynarki wojen­nej o zgodę na radykalne zmiany. W efekcie powstał prototyp XF4F-2 (oblatany 2 września 1937 r.) o charakterystycznym beczkowatym kształcie kadłuba, z podwoziem wciąganym ręcznie, z silnikiem Pratt & Whitney R-1830-66 o mocy 900 KM.

Próby nie wypadły najlepiej: samolot Grummana osiągał mniejszą prędkość i był trudniejszy w pilota­żu niż *Buffalo F2A zakładów Brewster Aeronautical Corp. i w efekcie tę maszynę skierowano do produkcji. Twórcy XF4F-2 nie poddali się i kontynuowali prace nad ulepszeniem prototypu. 12 lutego 1939 r. oblatano znacznie zmodyfi­kowany XF4F-3, którego osiągi okazały się lepsze niż konkurencyj­nego Buffalo: nowy silnik z dołado­waniem o mocy 1200 KM umożliwił rozwinięcie na wysokości 6500 m prędkości 530 km/h, tj. o 56 km/h więcej niż konkurent. Po dal­szych próbach prowadzonych w sierpniu US Navy zamówiła 78 sa­molotów. Wcześniej zamówienie na 81 maszyn złożyła Francja i te samo­loty (Model G-36A) pierwsze zosta­ły wykorzystane bojowo.

Po upadku Francji ewakuowano je do Wielkiej Brytanii, gdzie weszły do wyposaże­nia lotnictwa morskiego (*Fleet Air Arm) pod nazwą Martlet I. 24 gru­dnia 1940 jeden z nich odniósł pierwsze zwycięstwo, zestrzel i wuj ąc Ju 88 w rejonie bazy Scapa Flow; pierwsze zwycięstwo samolotów te­go typu w walkach na Dalekim Wschodzie nastąpiło w dniu 9 gru­dnia 1941 r. nad Wake Island. W chwili przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny w grudniu 1941 r.USNavy miała 183 samolo­ty F4F-3 oraz 65 F4F-3A. Do wy­posażenia wprowadzano już nową wersję F4F-4, silniej uzbrojoną i opancerzoną, ze składanymi skrzy­dłami umożliwiającymi wprowadze­nie samolotu do windy na lotniskow­cu; prototyp oblatano 14 kwietnia 1941 r. , a pierwszy seryjny samolot opuścił zakłady 25 listopada. Wkrót­ce produkcję tej wersji przejęły za­kłady Eastern Aircraft Division z koncernu General Motors; budo­wane tam samoloty F4F-4 nazwa­no FM-1.

Wildcaty powszechnie wykorzy­stywano w walkach na Pacyfiku; brały udział w bitwach na Morzu *Koralowym, o *Midway i o *Gua-dalcanal. Od 1943 r. stopniowo za­stępowały je nowocześniejsze sa­moloty, ale na Dalekim Wschodziepozostały w pierwszej linii do koń­ca wojny. Brytyjskie lotnictwomorskie otrzymało 1100 samolo­tów tego typu. Łącznie wyprodu­kowano ok. 8 tys. Wildcatów,w tym 2500 w zakładach EasternAircraft.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (F4F-4)

silnik Pratt & Whitney R-1830-86 o mocy 1200 KM

rozpiętość 11,58 m

długość 8,79 m

maks. masa startowa 3607 kg

maks. prędkość 512 km/h

zasięg 1239 km

6 najcięższych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm (0,5 cala)

2 bomby o wadze 113 kg

 

Podobne prace

Do góry