Ocena brak

WILCZE STADA

Autor /marmolada Dodano /02.03.2011

Taktyka działania U-bootów wpro­wadzona przez dowódcę niemieckiej floty podwodnej adm. Karla *Dónit-za. Po raz pierwszy zastosowana w październiku 1939 r. i rozwijana od lipca 1940 r. W pierwszym okre­sie ugrupowanie składało się z 3-4 U-bootów, później zwiększono liczeb­ność działających wspólnie okrętów. Dzieliły się na dwie grupy operujące w odległości 50-100 mil od siebie.

W skład grupy pierwszej - rozpo­znawczej, wchodziło 2-8 okrętów idących w odległości 30-40 mil jeden od drugiego. U-boot, który wykrył konwój, zawiadamiał dowództwo floty podwodnej we Francji (napływały tam również meldunki z samo­lotów prowadzących rozpoznanie); stamtąd wysyłano rozkaz ataku do II grupy - uderzeniowej, liczącej 8-20 jednostek. Okręt, który odebrał rozkaz, przekazywał go radiowo na falach krótkich lub za pomocą lampy aldisa (w sprzyjających warunkach) do innych jednostek grupy.

Zajmo­wały one pozycje z przodu konwoju i rozpoczynały ataki z nadejściem ciemności. Wprowadzenie taktyki „wilczych stad" przyczyniło się znacznie do zwiększenia skuteczno­ści działań niemieckich okrętów podwodnych na * Atlantyku.

Podobne prace

Do góry