Ocena brak

WIKLIF John

Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012

Wyclif, Wycliffe, Wickliffe, Wiclif, Wiclef, Wiklef, ok. 1330-84, ang. reformator relig., profesor teologii i filozofii w Oxfordzie. Odrzucił hierarchiczną budowę kościoła i papiestwa, uznał Biblię za jedyne źródło objawienia, twierdził, że usługi kościoła nie są potrzebne do zyskania stanu łaski; uczyniło to Wiklifa obrońcą ludu przeciw nadużyciom kościoła i rzecznikiem ubóstwa kleru.

Od 1377 atakował wielokrotnie doktrynę tajemnicy przeistoczenia we mszy św. i spowiedź uszną, zwalczał kult obrazów i świętych, kult relikwii* celibat księży. Został potępiony jako heretyk w 1377 i 1382, jego zwolennicy byli prześladowani, jego samego jednak oszczędzano.

Do systemu poglądów Wiklifa nawiązywali Jan Hus i Marcin Luter. Sobór w Konstancji (1415) potępił jego tezy jako heretyckie, a w 1427 na mocy dekretu parlamentu zwłoki jego ekshumowano i spalono; zob. też Biblia (Wiklifa).

Podobne prace

Do góry