Ocena brak

Więzozrost

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Więzozrost (syndesmosis: syndein = łączyć) albo połączenie włókniste (junctura fibrosa) jest pozostałością połączenia mezenchyma tycznego zawiązków dwóch odcinków szkieletu. Występuje on w czterech postaciach, jako: 1) więzozrost włóknisty (syn-desrnosis fibrosa). w którym połączenie tworzą krótsze lub dłuższe klejodajne pasma łą-cznotkankowe. np więzadło rylcowo-gnykowe lub błony międzykostne przedramienia czy goleni: 2) więzozrost sprężysty (syndesmosis elastica), występuje w postaci pasm łącznotkankowych. w których włókna sprężyste zastępują włókna klejodajne; nadają one tkance zabarwienie żółte (np. więzadła żółte między łukami kręgów czy aparat

więzadłowy w obrębie krtani); 3) szew (satura): między obiema łączącymi się kośćmi znajduje się cienka (ok. 0.5 mm grubości), ale bardzo mocna warstwa tkanki łącznej. W zależności od kształtu łączących się brzegów kości odróżniamy: a) szew gładki albo prosty (sutura piana s. levis), najprostsza postać szwu łącząca brzegi obu kości, gdy są one zupełnie lub prawie zupełnie proste, jak wyrostki podniebienne szczęk czy blaszki poziome kości podniebiennych; b) szew łuskowy (sutura sąuamosa), przebiega nie prostopadle, lecz skośnie do powierzchni kości i brzegi kości nie leżą obok siebie, lecz zachodzą dachówkowato jeden na drugi; tak połączona jest np. część łuskowa kości skroniowej z kością ciemieniową; c) szew piłowaty (sutura serrata). jest najbardziej złożonym i najmocniejszym połączeniem tego rodzaju; z dwóch łączących się kości naprzemiennie położone ząbki i zagłębienia brzegu jednej kości zachodzą między ząbki i zagłębienia brzegu drugiej; tego rodzaju szwy występują między większością kości sklepienia czaszki; 4) wklinowanie (gomphosis; gomphos - gwóźdź), jest to sposób umocowania korzeni zębów w ścianie zębodołu dzięki cienkiej warstwie tkanki łącznej (ozębnej, czyli okostnej zębodołu). Jego odmianą jest szew rozszczepiony lub rowkowy (schindylesis). Ostry brzeg jednej kości wnika w ..fugę" drugiej jak sąsiednie gonty na dachu. Tak łączy się dziób k. klinowej ze skrzydłami lemiesza.

Podobne prace

Do góry