Ocena brak

Więzadło tętnicze

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Więzadło tętnicze (ligamentum arteriosum ) pozostałość płodowego przewodu tętniczego {ductus arterio sus) jest włóknistym pasmem łącznotkanko-wym 5—10 mm długim, 3—4 mm szerokim. Rozpoczyna się ono na górnej stronie podziału pnia płucnego, czy też częściej na początku t. płucnej lewej, biegnie nieco skośnie ku górze i w stronę lewą i kończy się na powierzchni dolnej łuku aorty w miejscu przejścia łuku w aortę zstępującą.

Więzadłotętnicze nie jest objęte workiem osierdziowym, leży na zewnątrz od niego, tylko początekwięzadła jest przeważnie włączony w przyczep osierdzia do pnia płucnego.

Więzadło tętnicze położone jest głęboko między obu wielkimi naczyniami, do których się przyczepia, i dla uwidocznienia go należy równocześnie unieść ku górze łuk aorty i pociągnąć ku dołowi pień płucny. Jest ono otoczone tkanką łączną obficie wyposażoną w komórki tłuszczowe.

Do przodu oraz po stronie prawej więzadło tętnicze graniczy z częścią powierzchowną splotu sercowego, ku tyłowi z oskrzelem lewym, po stronic lewej z lewym nerwem krtaniowym wstecznym oraz z lewym n. błędnym.

W życiu płodowym więzadło tętnicze jest otwartym naczyniem — przewodem tętniczym (ductus arteriosus) biegnącym w przedłużeniu pnia płucncgo, podczas kiedy obie późniejsze tętnice płucne pierwotnie są małymi gałęziami bocznymi, które wiodą tylko niewiele krwi do płodowego płuca. Główna masa krwi z komory prawej kieruje się natomiast przez przewód tętniczy do aorty płodu. Po urodzeniu komunikacja ta zanika: wraz z pierwszym oddechem krążenie płucne nic może już być pominięte; prąd krwi płynący pniem płucnym odwraca się od przewodu tętniczego i zmierza ku płucom. Wkrótce po urodzeniu zarasta przewód tętniczy przez bujający śródbłonck i tkankę łączną. Zamknięcie światła rozpoczyna się w środku długości przewodu i stąd przedłuża się ku obu końcom.

Zarośnięcie ukończone jest zwykle w końcu 3 miesiąca życia, całkowite zaś przekształcenie^ w powrózek włóknisty odbywa się później, w dłuż-szym okresie czasu. Niezbyt rzadko zachowuje się potem jeszcze drobne światło; natomiast zupełnie otwarty przewód tętniczy, który powoduje uszkodzenie zaopatrzenia naczyniowego, zdarza się rzadko; może on być podwiązany drogą zabiegu operacyjnego.

Pień płucny oraz tt. płucne prawa i lewa są unerwione przez splot sercowy (plexus cardiacus) oraz częściowo bezpośrednio przez nerwy sercowe odchodzące od części szyjnej pnia współczulnego.

Podobne prace

Do góry