Ocena brak

Więzadło pierścieniowate kości promieniowej

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Więzadło pierścieniowate kości promieniowej (ligamentum annulare radii) uzupełnia panewkę kostną. Więzadło to przyczepia się do przedniego i tylnego brzegu wcięcia promieniowego kości łokciowej i obejmuje obwód stawowy głowy kości promieniowej; na stronie wewnętrznej jest ono często pokryte chrząstką. Więzadło pierścieniowate jest bardzo mocne, kształtem dostosowane do stożkowatego obwodu głowy, zatem ku dołowi lejkowato zwężone. Z tego powodu głowa kości u dorosłego jedynie z trudem daje się wyciągnąć z więzadła. U dziecka jest ono jeszcze znacznie słabsze, stąd duża możliwość zwichnięcia główki stawowej przez pociąganie dziecka za rękę.

Podobne prace

Do góry