Ocena brak

Więzadło obłe macicy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Więzadło obłe  nie ma specjalnego znaczenia mechanicznego; w prawidłowym położeniu macicy jest ono rozluźnione i nawet w silniejszym przemieszczeniu macicy nie napina się ponieważ nic bardzo silnie przyczepione jest u swego drugiego końca, w obrębie warg sromowych i wzgórka łonowego. Pomimo to operacyjnie skracając więzadła obłe w przypadkach tyłozgięcia macicy i przytwierdzając je u ich końców przy pierścieniu pachwinowym powierzchownym (operacja Alcxandra — Adamsa) osiągano prawidłowe położenie przodozgięcia.

Sprawy zapalne powstające w aparacie wieszadłowym, a zwłaszcza w przymaciczu, prow adzą ostatecznie do kurczenia się, do skracania tych składników łącznotkankowych; są one przyczyną przesunięć macicy, ponieważ skracanie to wytwarza nieprawidłowe warunki napięcia i pociągania.

Podobne prace

Do góry