Ocena brak

Więzadło międzyobojczykowe

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Więzadło międzyobojczykowe (ligamentum interclaviculare) wraz z kośćmi nadmostkowymi odpowiada części episternum\ jest to więzadło nieparzyste, od góry wklęsłe, rozpięte między przyśrodkowymi końcami obu obojczyków; biegnie ono poprzecznie przez wcięcie szyjne, łącząc się luźną tkanką łączną z jego brzegiem; włókna jego częściowo przyczepiają się również do krążka stawowego. Więzadło to leży bliżej powierzchni tylnej mostka; od przodu jest ono pokryte skórą i mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym, od tyłu mięśniem mos-tkowo-tarczowrym. Hamuje ono ruchy obojczyka ku dołowi i w położeniu tym jest szczególnie wyraźnie wyczuwalne.

Podobne prace

Do góry