Ocena brak

Więzadło międzydołkowe

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Więzadło międzydołkowe (ligamentum interfoveolare), nazwane tak ze względu na swe położenie między dołami pachwinowymi — przyśrodkowym i boczny,  stanowi pasmo ścięgniste biegnące od góry ku dołowi. Leży ono bezpośrednio do przodu od naczyń nabrzusznych dolnych. Ku dołowi łączy się z więzadłem pachwinowym; ku górze gubi się w powięzi poprzecznej lub łączy się z rozcięgnem m. poprzecznego. Brzeg przyśrodkowy jest skierowany do sierpa pachwinowego; brzeg boczny, wklęsły, ogranicza od strony przyśrodkowej pierścień pachwinowy głęboki.

Czasami sierp pachwinowy, a szczególnie więzadło międzydołkowe zastępują lub wzmacniają pasma mięśniowe (m. interfoveolaris), które pochodzą od m. poprzecznego i m. skośnego wewnętrznego. Zwykle biegną one do przodu od powięzi poprzecznej. Cienkie miejsce powięzi poprzecznej między brzegiem przyśrodkowym więzadła międzydołkowego a brzegiem bocznym sierpa pachwinowego odpowiada na otrzewnej dołowi pachwinowemu przyśrodkowemu. Natomiast pierścień pachwinowy głęboki, położony bocznie od więzadła międzydołkowego, odpowiada na otrzewnej dołowi pachwinowemu bocznemu. Oba doły są to miejsca zmniejszonego oporu, w których mogą wytwarzać się przepukliny.

Podobne prace

Do góry