Ocena brak

Więzadło głowy kości udowej

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku górze i przyczepia do dołka głowy kości udowej. Leży ono w dole panewki między jego dnem wysłanym tłuszczem a chrząstką stawową powierzchni przyśrodkowej głowy kości udowej; w postawie wyprostowanej ciała ustawia się więc pionowo. Więzadło głowy objęte jest błoną maziową torebki.

Rozwój więzadła i jego wytrzymałość są bardzo zmienne; czasami może ono dźwigać do 57 kg, czasami może go zupełnie brakować. Do więzadła wnika tętnica więzadła głowy (a. ligamenti capiti*), odnoga gałęzi panewkowej (od t. zasłonowej), i dochodzi do głowy kości udowej. Znaczenie więzadła głowy jest sporne. Może ono działać jako dodatkowe więzadło, hamując ruchy przywodzenia i ruchy obrotowe na zewnątrz. Brak więzadła nie zmniejsza jednak ochrony stawu. Dzięki ruchom więzadła głowa kości udowej ulega zwilżeniu mazią stawową. Pierwotnie w rozwoju rodowym więzadło głowy leży na zewnątrz stawu. Dopiero u ptaków i ssaków wraz ze zmianą położenia kości udowej z poprzecznego na strzałkowe zostaje ono włączone w obręb stawu. U niektórych ssaków przyczep udowy zlewa się z brzegiem powierzchni stawowej, u innych więzadło to jest słabe lub zupełnie nie występuje, np. u orangutana.

Podobne prace

Do góry