Ocena brak

Więzadło biodrowo-udowe

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Więzadło biodrowo-udowe (ligamentum iliofemorale*) rozpoczyna się w okolicy kolca biodrowego przedniego dolnego oraz łącznie z początkiem ścięgnistym mięśnia prostego uda na brzegu panewki stawowej. Biegnie ono rozbieżnie dwoma pasmami, przyczepiając się do kresy międzykrętarzowej wzdłuż całej jej długości. Pasmo górne, krótsze, poprzeczne, kieruje się wzdłuż szyjki i hamuje ruchy obrotowe uda na zewnątrz, a poza tym ogranicza przeginanie do tyłu i ruchy przywodzenia. Pasmo przednie, podłużne, hamuje głównie prostowanie uda (zgięcie do tyłu), a poza tym obrót uda do wewnątrz; pod tym względem jest więc ono antagonistą poprzedniego. Pasmo poprzeczne jest najsilniejszym więzadłem ustroju ludzkiego; przyczepia się do części górnej kresy międzykrętarzowej, która w tym miejscu wytwarza dość silny, tępy guzek. Pasmo podłużne więzadła biodrowo-udowego jest nieco słabsze. Pasmo to wzmacnia ścianę przednią torebki. W wyprostowanej postawie ciała włókna jego przebiegają prawie pionowo w kierunku osi obciążenia uda. Przyczepia się ono do kresy międzykrętarzowej w jej odcinku dolnym, sięgając aż do krętarza mniejszego. Całe więzadło biodrowo-udowe jest niezmiernie mocne. W pobliżu początku grubość części poprzecznej wynosi do 15 mm; część podłużna jest mniej gruba (do 5 mm). Więzadło to może dźwigać do 350 kg i jest tak mocne, że w przypadku zwichnięcia stawu biodrowego nigdy się nie zrywa.

Podobne prace

Do góry