Ocena brak

Więzadła stawowe

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Odróżniamy trzy więzadła. Więzadło boczne (ligamentum lateraleI), mocne, trójkątne, wzmacnia torebkę stawową i biegnie skośnie od przodu i góry do tyłu i ku dołowi (ryc. 266). Rozpoczyna się ono bocznie szeroko na podstawie wyrostka jarzmowego kości skroniowej i zwężając się przyczepia do bocznej i tylnej strony szyjki żuchwy. Inne pasmo wzmacniające torebkę biegnie przyśrodkowo z okolicy szczeliny skalisto-bębenkowej kości skroniowej również do szyjki żuchwy2 . Więzadło klinów o-żuchw o we (ligamentum sphenorjiandibulare) biegnie po stronie przyśrodkowej w pewnej odległości od torebki stawowej od tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Rozpoczyna się ono na kolcu kości klinowej i szczelinie skalisto-bębenkowej kości skroniowej i szeroko przyczepia się na powierzchni wewnętrznej gałęzi żuchwy do języczka żuchwy i obok niego, obejmując początek bruzdy żuchwowo-gnykowej. To cienkie pasmo więzadłowe rozwojowo pochodzi z osłonki chrząstki brzusznej pierwszego łuku skrzelowego. W przestrzeni między nim a wyrostkiem kłykciowym żuchwy biegną naczynia szczękowe do dołu podskroniowego i nerw uszno-skroniowy z tegoż dołu w kierunku otworu słuchowego zewnętrznego. Więzadło rylców o-żuchwowe (ligamentum stylomandibulare) rozpoczyna się wspólnie z więzadłem rylcowo-gnykowym na wyrostku rylcowatym; biegnie ono skośnie do przodu i ku dołowi; przyczepia się do kąta i brzegu tylnego gałęzi żuchwy między mięśniem żwaczem a mięśniem skrzydłowym przyśrodkowym. Więzadło to stanowi pasmo powięzi policzkowo-gardłowej, wzdłuż którego biegnie po stronie bocznej tętnica szyjna zewnętrzna: ma ono więc znaczenie dla topografii tej tętnicy. Poza tym więzadło rylcowo-żuchwowe oddziela śliniankę przyuszną od podżuchwowej.

Podobne prace

Do góry