Ocena brak

Więzadła stawowe

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Więzadła stawowe (hgamenta articularia*) Są to silniejsze pasma błony włóknistej torebki maziowej. Zbudowane są one, podobnie jak ścięgna mięśni, z tkanki łącznej włóknistej zbitej. Bardzo często granice tych pasm więzadłowych nie są ostre i nie dają się wyodrębnić ze ściany torebki stawowej. W innych przypadkach pasma więzadło-we wyraźnie dają się izolować i przebiegają prawie zupełnie, lub nawet zupełnie niezależnie od ściany torebki, nieraz oddzielone od niej warstwą luźnej tkanki łącznej; należą one jednak do aparatu stawowego, ponieważ ograniczają jego ruchy (np. więzadło poboczne strzałkowe, więzadło rylcowo-żuchwowe). Więzadła, tak samo jak torebka stawowa, nie we wszystkich położeniach stawu są napięte; w zasadzie z wyjątkiem tzw. więzadeł pobocznych wszystkie inne tylko w niektórych położeniach są napięte, poza tym zaś są luźne.

Inną grupę więzadeł stanowią tzw więzadła między kostne (Hgamenta interos-sea*) W niektórych kościach bowiem tylko część skierowanych do siebie powierzchni jest pokryta chrząstką, część druga połączona jest krótkimi pasmami więzadłowymi, które pozornie znajdują się w samej jamie stawowej, w rzeczywistości jednak wpuklają w jamę stawową błonę maziową torebki, która oddziela je od jamy. np. więzadła między-kostne nadgarstka lub stępu.

Czynność więzadeł jest wieloraka Wzmacniają one torebkę stawową, przytrzymują kości stawu w prawidłowym położeniu, a tym samym zabezpieczają kierunek ruchu stawu. hamują zbyt wydatne ruchy, chroniąc staw przed zwichnięciem w przypadku ruchów wykonywanych z nadmierną siłą: przeciwdziałają oddalaniu się końców stawowych od siebie.

Podobne prace

Do góry