Ocena brak

Więzadła kieszonki krtaniowej

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Więzadła kieszonki krtaniowej (ligamenta rentricularia) albo więzadła »rzckome«, dwa symetryczne pasma, stanowią dolny brzeg błony czworokątnej, podobnie jak więzadła głosowe — brzeg górny stożka sprężystego. W więzadle kieszonki krtaniowej włókna są częściowo sprężyste, lecz nie tak liczne jak w więzadlc głosowym, częściowo klejodajne. Więzadła rzekome leżą powyżej i bardziej bocznic od więzadeł głosowych. Z przodu przyczepiają się one do kąta chrząstki tarczowatej nieco powyżej więzadeł głosowych, z tylu do brzegu przy środkowego dołka trójkątnego chrząstki nalewkowatej; stanowią one podłoże fałdu kieszonki krtaniowej.

Więzadła rzekome i ich przedłużenie ku górze, błona czworokątna, są zwierciadlanym odbiciem stożka sprężystego i więzadeł właściwych. Część górna błony sprężystej krtani zwęża się ku dołowi aż do więzadeł rzekomych, część dolna zwęża się ku górze aż do więzadeł właściwych. Między obiema stożkowatymi przestrzeniami wierzchołkami skierowanymi ku sobieleży obustronnie wejście do kieszonki krtaniowej (ventriculus laryngis). Więzadło kieszonki krtaniowej leży obustronnie na brzegu dolnym górnego stożka, podobnie jak więzadło głosowe na górnej granicy dolnego stożka.

Podobne prace

Do góry