Ocena brak

WIĘŹ SPOŁECZNA W ZAKŁADZIE PRACY - POJĘCIE, RODZAJE I ZNACZENIE

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

W WYNIKU REALIZACJI OKRESLONYCH ROL I ZAJMOWANYCH POZYCJI ZAWODOWYCH , MIEDZY PRACOWNIKAMI POWSTAJA SWOISTE WIEZI SPOLECZNE TJ. ZWIAZKI I ZALEZNOSCI LACZACE LUDZI, WYRAZAJACE SIĘ W PRZYJMOWANIU PRZEZ NICH WSPOLNYCH LUB ODRZUCANIU KONKURENCYJNYCH DAZEN , ZAINTERESOWAN. LACZA ICH WIEZI :

  • RZECZOWE ( FORMALNE ) występujące na tle zależności służbowych, podziału pracy

  • OSOBISTE ( NIEFORMALNE ) wyrażające się we wzajemnej znajomości , sympatii, koleżeństwie

W PRAKTYCE TE 2 RODZAJE WIEZI WYSTEP. JEDNOCZESNIE ALE W ROZNYCH PROPORCJACH.

ELEMENTY TYCH WIEZI W ROZNEJ PROPORCJI PRZEJAWIAJA SIĘ TAKŻE W INNYCH WIEZIACH WEWNATRZZAKLADOWYCH TAKICH JAK:

  1. WIEZ ZAWODU – która wyraża łączność pracowników , o tym samym czy podobnym „ fachu” , mających z tego względu wspólne zainteresowania . Ten rodzaj więzi ma przeważnie charakter rzeczowy , chociaż nie pozbawiony jest akcentów osobistych. Nieraz bowiem przydatność pracownika do tej samej grupy zawodowej może być dodatkowym źródłem zadowolenia z pracy.

  2. WIEZ ROBOTYwięź łącząca pracowników ze wzgl. Na wspólne czynności robocze. Łączy ona pracowników pełniących rożne funkcje w zakładzie pracy, należących do rożnych zawodów , lecz połączonych przez wykonywanie wspólnej pracy. Więź ta ma również charakter rzeczowy ale na jej tle dochodzi współpracującymi pracownikami do związków nacechowanych sympatia lub antypatia

  3. WIEZ KOLEZENSKA – powstaje przy wspólnej pracy i dotyczy nawiązywania kontaktów z innymi pracownikami. Może również wykraczać poza jej obręb. Często daje ona pracownikowi oparcie i świadomość , ze w niepewnych sytuacjach może liczyć na kolegów , znaleźć u nich wsparcie i pomoc

  4. WIEZ HIERARCHII – czyli zależności służbowych , łączy kierownika z podległymi mu współpracownikami na podstawie pionowej zależności. Więź ta ma przeważnie charakter rzeczowy.

  5. WIEZ ZAKLADOWA- wyraża spójność wewnętrzna załogi na podstawie przynależności i przywiązania do zakładu pracy. Wyraża się w tzw. Patriotyzmie zakładowym , w stabilizacji pracownika. Zależy od stażu pracy i tradycji zakładu.

  6. WIEZ INSTYTUCJONALNA- łącząca poszczególnych pracowników z rożnymi organizacjami i instytucjami zakładu nie związanymi z bezpośrednio z jego kierownictwem administracyjnym , na przykład ze związkami zawodowymi.

Do góry