Ocena brak

Więź Polski z Rzymem

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Na prowadzenie oficjalnej misji w kraju pogańskim było potrzebne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. Dla Polski uzyskała je z pewnością Maria-Mlada u papieża Jana XIII (965-972), podobnie jak ustanowienie biskupa Jordana. Pierwsza katedra polska została wzniesiona w Poznaniu pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła, jak bazylika papieska w Rzymie. Według bardzo późnej tradycji historycznej, Mieszko Ioddał papieżowi Benedyktowi VI swego syna Bolesława Chrobrego w opiekę, gdy w 973 roku musiałposłać go jako zakładnika na dwór cesarski.

Wież z Rzymem została wzmocniona przez oddanie całego państwa pod opiekę Stolicy Apostolskiej.Mieszko I uczynił to około 990 roku dokumentem, znanym tylko z regestu o tajemniczym początkuDagome iudex. Nie łatwo dociec motywów księcia, dla których to uczynił. Może wypływały z potrzebpolitycznych, najbardziej jednak prawdopodobny jest pogląd, że pragnął za tę cenę uzyskać metropolię.

Własna metropolia dawała pełną samodzielność Kościołowi w kraju, ale była też potrzebna do starań okoronę królewską. Mieszko I nie doczekał się realizacji tych planów, zmarł w 992 roku.

Podobne prace

Do góry