Ocena brak

Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Wieś tradycyjna:

      • rodzina wielka np. wieś składa się z kilku dużych rodzin

  • model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb

  • daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma wpływ na życie mieszkańców

  • zbiorowość jest ważniejsza od indywidualizmu

Miasto

  • następuje dynamiczny rozwój

  • na początku XIX wieku było 50 miast liczących powyżej 100000 mieszkańców, a teraz jest ponad 2000 miast

  • zjawisko powstawania miast gigantów – które rozmnażają się – mówi się tu o aglomeracji miejskiej, więź społeczna w mieście

  • następuje zanik społeczności lokalnej, zjawisko to określa się jako – funkcjonalne sterowanie przestrzeni – polega ono na oddzieleniu administracji, przemysłu, rekreacji i mieszkańców

  • więzi tworzą się na jednych podwórkach – ale niestety bariera architektoniczna utrudnia powstawaniu więzi

  • nie ma tożsamości miejskiej wspólnoty

  • warunkami tożsamości to że musi ona posiadać własną historię, musi być nasycona wartościami historycznymi i prestiżem, tożsamość przyczynia się również do tworzenia kultury

Podobne prace

Do góry