Ocena brak

Wierzytelność, dług i odpowiedzialność

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Odpowiedzialność za niewykonanie długu pierwotnie oznaczało możność uwięzienia dłużnika, później z jego majątku (lub poręczyciela). Oba te elementy łączą się ze sobą w sytuacji prawnej dłużnika, często zlewa się (niesłusznie) w jedno. Pierwotnie dług ciążył na dłużniku, odpowiedzialność na innej osobie – poręczycielu, później odpowiedzialność przyjął na siebie dłużnik (jako swój poręczyciel) – pierwotnie osobną czynnością prawną, później związano odpowiedzialność z mocy prawa z długiem.

W prawie klasycznym zobowiązania naturalne nie pociągały za sobą odpowiedzialności dłużnika.

Podobne prace

Do góry