Ocena brak

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Wierzycielem jest ten kto żąda wykonania obowiązków podlegających egzekucji. Rola wierzyciela w postępowaniu administracyjnym jest inna jak w postępowaniu sądowym, ze względu na brak możliwości rozporządzania procesem. Wierzyciel ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do podjęcia środków egzekucyjnych. Wierzyciel może być organem egzekucyjnym lub nim nie jest.

W drugim przypadku wierzyciel zobowiązany jest do wystawienia tytułu wykonawczego, wysłania upomnienia zobowiązanemu, zwrócenie się do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania, zawieszenie lub umorzenie, wypowiadanie się w sprawie zgłoszonych zarzutów oraz wnoszenie zażaleń na czynności organu egzekucyjnego. W pierwszym przypadku niektóre czynności stają się bezprzedmiotowe.

Podobne prace

Do góry