Ocena brak

Wierzyciel

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011

Charakterystyka

Wierzyciel - osoba powiązana stosunkiem zobowiązaniowym z dłużnikiem, od którego ma prawo żądać spełnienia określonego świadczenia.


Pojęcie wierzyciela nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Określa on jedynie pozycję wierzyciela jako strony zobowiązania, której przysługuje prawo żądania od dłużnika świadczenia, które to dłużnik powinien spełnić (art. 353 kc).


Zobowiązanie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu (art. 353 paragraf 2 kc). Kodeks dopuszcza sytuację, w której świadczenie wobec wierzyciela spełnia osoba trzecia (a nie sam dłużnik). W sytuacji, w której zobowiązanie ma charakter pieniężny, wierzyciel ma obowiązek przyjęcia świadczenia nawet wtedy, gdy osoba ta działa bez wiedzy samego dłużnika.


W przypadku, kiedy wierzycieli jest kilku i występują solidarnie, dłużnik może spełnić świadczenie do rąk dowolnego z nich, co powoduje wygaśnięcie długu względem wszystkich.


Autor: Robert Baran
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry