Ocena brak

WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO

Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012

WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO (inc. „A jacy to źli ludzie mieszczanie krakowianie"), utwór nieznanego autora, powst. zapewne 1462, wyd. przez J.S. Bandtkiego w edycji Kroniki —> Galla, W. 1824. Wiersz epicki, zw. też Pieśnią o zabiciu..., zawiera cechy wierszowanej publicystyki społecznej. Powst. w związku z zabójstwem A. Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego, podczas wywołanego przezeń 16 VII 1461 tumultu mieszczan w Krakowie. Wbrew prawu azylu tłum, w odwecie za skatowanie płatnerza Klemensa, zabił Tęczyńskiego w zakrystii kościoła Franciszkanów. Po wyroku sądu sejmowego ścięto 15 I 1562 sześciu mieszczan. Autor, stronnik magnata, subiektywnie ocenia wydarzenia, wyraża pogardę wobec plebejuszy, konflikt przedstawia w sposób typowy dla pamfletu politycznego (—> paszkwil). Utwór liczy 26 wersów o zasadniczym zrębie 13-zgłoskowym, ułożonym w 6 nieregularnych strof. Jest pierwszym pol. wierszem średniówkowym, co podkreślają rymy wewnętrzne. Całość zbliżona do późniejszej tzw. —> pieśni nowiniarskiej.

Wyd. z rkpsu S. Vrtel-Wierczyński w: Wybór tekstów staropolskich, wyd. 3 rozsz. i uzup. W. 1963; Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. W. Taszycki, wyd. 5 Wr. 1975 BN I 104.

F. Papee Studia i szkice z czasów Kazimierza Jagiellończyka, w. 1907; A. Jelicz Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego jako pamflet polityczny, Prace Polonist. 9 (1951)

Podobne prace

Do góry