Ocena brak

Wielożeństwo

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Posiadanie w tym samym czasie więcej niż jednej żony (lub męża). W Starym Testamencie - w okresie patriarchów i później - wielożeństwo było dopuszczalne (Pwt 21,15-17).

Pan Jezus, powołując się na pierwotny plan Boży (Rdz 2, 24), popierał jednożeństwo, odrzucał rozwody i ponowne mał-żeństwo, które jest równoznaczne z wynikającym z niego wielożeństwem (Mk 10, 2-12).

Sobór Watykański II potępił wielożeństwo jako zjawisko sprzeczne z prawdziwą godnością małżeństwa (GS 47).

Zob. małżeństwo.

Podobne prace

Do góry