Ocena brak

Wielość ujęć kultury w naukach społecznych

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Terminkultura" nie ma ogólnie przyjętej i zaakceptowanej definicji, ( pojęcie kultury jest wciąż niedookreślone;) a proponowane lub używane określenia są przedmiotem sporów, W często cytowanej pracy Culture: A Critical  Review of Concepts and Definitions Alfred Kroeber i Clyde Kluckhohn przedstawili ponad 200 definicji kultury zawartych w pracach nie tylko antropologicznych, ale i z dziedziny innych nauk społecznych i humanistycznych. Wyróżnili sześć aspektów, w których definiuje się kulturę, a mianowicie:

Ujęcie opisowo-wyliczające, historyczne, normatywne, psychologiczne, strukturalne i genetycznej.

KULTURA PRAWNA- PROBLEM DEMARKACJI I UŻYTECZNOŚCI POJĘCIA - A.Kojder

1) szerokie określenie antropologiczno - behawioralne

- całokształt modeli, wzorów i wytworów ludzkiego postępowania

- utrwalonych w toku dziejów

- przekazywanych z pokolenia na pokolenie 

2) do kultury zalicz się - materialne rezultaty świadomej działalności ludzkiej i ich psychiczne korelaty (postawy wyobrażenia,odczucia)      

- a także sposoby regulacji stosunków międzyludzkich       

- podstawowa funkcja-tak określonej kultury jest obrona przed naturą.

Podobne prace

Do góry