Ocena brak

WIELOŚĆ (mnogość)

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

WIELOŚĆ (mnogość) gr. ta polia, plethos; nłc. multiplicatio, pluralitas; ang. multiplicity, plurality; fr. multiplicite, pluralite; nm. Yielheit, Mehrheit, Quantum

metaf. Przeciwieństwo os—> jedności (1); —> pluralizm. W ujęciu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej wielość jest nastę­pstwem ograniczenia aktu przez możność {-^ akt i możność), powodowanego przez -^ materię (1).

Podobne prace

Do góry