Ocena brak

WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA, ur. 16 II 1882 w Suchodole na Kijowszczyźnie, zm. 1940 w ZSRR, pisarka i publicystka. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej po wyjściu za mąż przeniosła się do Lwowa, gdzie debiutowała opowieściami hist. w,, Gazecie Lwow.''; 3-aktowy dramat maeterlinckowski Sęp (wyst. 1904) nie miał powodzenia; rozgłos przyniósł autorce dopiero cykl opowiadań Pani El (1911), dzięki akcentom wolnomyślicielskim, oraz powieść Faunessy (1913), ukazująca schyłkowe konsekwencje modernist. kultu sztuczności w życiu snobistycznych arystokratek. Jako publicystka związała się W. z ruchem niepodległościowym; w jego atmosferze powstała powieść -> Kryjaki (1913). Podczas wojny W. pracowała w służbie sanitarnej I Brygady Legionów; po wojnie osiedliła się w Sierosławiu (Poznańskie). Wybór jej nowel Kontryfałowe lichtarze u św. Agnieszki (1922) wywołał ujemną reakcję krytyki, wskazującej na sztuczny, manieryczny styl. Próby zwrotu do prostoty lit. wyrazu: „opowieść melodramatyczna" Femina (1924), zbiór nowel Danina (1925) i portrety zwierząt Księga o przyjaciołach (1927, wspólnie z Z. Nałkowską) - nie powiodły się. Po przeniesieniu się 1927 do Warszawy współpracowała do 1939 z prasą sanacyjną. Oprócz pozycji biogr. o J. Piłsudskim opublikowała w tym okresie popularne książki użytkowe, m. in. przewodnik Stolica Polski (1939), największy rozgłos zyskała jednak gwałtowna polemika . z książką K. Iłłakowiczówny Ścieżka obok drogi pt. Pliszka w jaskini lwa (1939) oraz paszkwil na W. Broniewskiego, A. Słonimskiego i J. Tuwima pt. Silni, zwarci, gotowi, ale i... czujni. Rzecz o wczorajszych dywersantach (1939).

OLP V 3 (J. Kądziela) F. KRECZOWSKI [W. FELDMAN] Profile kobiece. M.J. Walewska,Krytyka" 1913 t. 38 z. 4; H. MORTKOWICZ-OLCZAKOWA Wspomnienie o M.J.W., w: Bunt wspomnień, W. 1959; M. DĄBROWSKA Urywek wspomnień, w: Pisma rozproszone. t. 1, Kr. 1964.

Podobne prace

Do góry