Ocena brak

WIELOGŁOWSKI WALERY

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WIELOGŁOWSKI WALERY, ur. 6 XII 1805 w Proszówkach pod Bochnią, zm. 4 VI 1865 w Krakowie, działacz społ., publicysta, wydawca, pisarz dla ludu. Uczestnik powstania 1830-31 (utracił dobra w Kieleckiem) i konspiracji galie., we Francji, dokąd zbiegł 1836 w obawie przed aresztowaniem, zgłosił akces do TDP, ale rychło wystąpił, znalazłszy się pod wpływem B. Jańskiego. Reprezentował odtąd stanowisko żarliwie kat.; 1848 pośredniczył między Mickiewiczem a kurią papieską. Osiadłszy 1849 w Krakowie, rozwinął ożywioną działalność: był m. in. czł. Rady Miejskiej, posłem do Sejmu Krajowego, jednym z założycieli Tow. Sztuk Pięknych, a także właścicielem Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Kat., którego nakładem wychodziły gł. popularne publikacje rel., oświat., rolnicze i in. przeznaczone dla ludności wiejskiej. Wydawał 1854-65 Kalendarz dla rodzin katolickich, 1861-62 redagował (1865 współred.) pismo społ.-ekon. „Ognisko". W art. i rozprawach polit. (Polska na drodze pokoju i miłości 1850 i in.), w „powiastkach dla ludu" (Obrazki z obyczajów ludu wiejskiego 1856, Komornica 1862 i in.) głosił hasła organicznikowskie, występując 1861-64 z potępieniem powstania 1863 i poprzedzających je ruchów patriot.; nierzadkie są w jego publicystyce akcenty panslawistyczne.

Sto lat 9 (B. Chlebowski); SPKP (F. German.)

Podobne prace

Do góry