Ocena brak

Wielobóstwo

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Przekonanie, że istnieje wielu bogów, którzy są często zgrupowani wokół najwyższego bóstwa w jakiś panteon (gr. “wszyscy bogowie”) o znaczeniu hierarchicznym,; są oni uosobieniem róż-nych doznań i funkcji życiowych. Religie politeistyczne istniały i istnieją w kulturach: afrykańskiej, azjatyckiej, greckiej, rzymskiej i innych dawnych i współczesnych.

Niektórzy autorzy dowodzili, że w dziejach religijnych rodzaju ludzkiego wielobóstwo prowadziło do wyższej formy jednobóstwa albo że pierwotne jednobóstwo przekształciło się w wielobóstwo. Dane antropologiczne i historyczne wydają się być zbyt złożone, żeby podtrzymać było można takie uproszczone zapatrywania.

Zob. monoteizm, teizm.

Podobne prace

Do góry