Ocena brak

Wielkości (w tym ceny) nominalne i realne. Siła nabywcza pieniądza

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

 • Wartości nominalne wyrażamy w cenach bieżących.

 • Wartości realne

  • Uzyskujemy, korygując wartości nominalne o zmiany poziomu cen.

  • Ceny realne są miernikiem rzadkości (ograniczoności). Informują one czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen wszystkich dóbr. Dlatego ceny realne nazywamy czasem cenami względnymi.

 • Czasami różnicę między wielkościami nominalnymi i realnymi definiuje się wskazując, że realne wielkości mierzą wielkości nominalne tak, jak gdyby siła nabywcza pieniądza była stała.

 • Wielkości nominalne mierzymy w bieżących złotówkach, a wielkości realne w stałych złotówkach.

 • Nominalna i realna stopa procentowa:

  • Nominalna stopa procentowa określa, jaką faktyczną sumę złotówek otrzymamy w postaci odsetek, pożyczając 1 zł. na rok. Przy nominalnej stopie w wysokości 10%, 100 zł. pożyczonych dziś powiększy się w ciągu roku do 110 zł. Dobrze by było jednak wiedzieć, jaką ilość towarów będziemy mogli kupić za te 110 zł.

  • Realna stopa procentowa mierzy dochód z odsetek (zysk z kapitału) ilością dóbr, które można zań zakupić, a nie przyrostem nominalnej, czyli pieniężnej, wartości kapitału.

  • Ogólna formuła: realna stopa procentowa = stopa procentowa skorygowana o wpływ inflacji = nominalna stopa procentowastopa inflacji.

  • Np. Załóżmy, że nominalna stopa procentowa wynosi 10%, inflacja – 6%, co jest równoznaczne ze wzrostem cen towarów o 6% rocznie. Pożyczając 1 zł. na rok, uzyskamy 1,10 zł., lecz po roku za dobra, które dziś kosztują 1 zł., musimy już zapłacić 1,06 zł. Mając za rok 1,10 zł., możemy zwiększyć nasze zakupy dóbr tylko o 4%. Mówimy, że realna stopa procentowa wynosi 4%, ponieważ właśnie o 4% więcej dóbr będziemy mogli w następnym roku kupić dzięki udzielonej przez nas pożyczce.

 • Siła nabywcza pieniądza.

  • Jest to wskaźnik ilości dóbr, które można nabyć za jednostkę pieniężną, np. 1 zł.

  • Kiedy rośnie cena dobra, spada siła nabywcza pieniądza, np. za 1 zł. możemy nabyć mniej dóbr.

Podobne prace

Do góry