Ocena brak

Wielkość serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Dla dorosłego mężczyzny podawane są następujące bezwzględne wymiary przeciętne: waga około 300 g, objętość około 270 cm3, największy wymiar długościowy średnio wypełnionego serca około 140—150 mm, wymiar poprzeczny około 100—110 mm, wymiar strzałkowy około 80—90 mm. Pojemność prawego przedsionka wynosi 110—185 cm3, lewego 100—150, prawej komory 160—230, lewej 140— 210 cm3. Jak wynika z przytoczonych liczb, serce prawe jest pojemniejsze niż lewe i różnica ta wywołana jest zapewne łatwiejszą rozciągliwością prawego serca.

Wielkość serca, którą porównujemy mniej więcej do wielkości pięści danej osoby, zależna jest w dużym stopniu od całego szeregu czynników funkcjonalnych, od stanu wypełnienia i stanu skurczu, od wdechu i wydechu. Poza tym oprócz wpływów zewnętrznych (klimat, sposób życia) należy wziąć pod uwagę również wymiary ciała; istnieje bowiem pewna współzależność między wagą serca a wagą ciała (waga serca stanowi niespełna 1/2% wagi ciała); na wielkość serca wpływają również wiek i płeć. Serce kobiece jest przeciętnie mniejsze i lżejsze niż męskie (waga serca kobiecego wynosi przeciętnie 220 g, objętość około 210 cm3; stosunek wagi serca do wagi ciała wynosi u mężczyzny 1 : 170, u kobiety 1 : 183); podczas ciąży wielkość i waga serca wzrasta.

Serce noworodka jest stosunkowo duże i silne, ponieważ u płodu obsługiwać musi również krążenie łożyskowe; po urodzeniu stosunkowa waga serca się zmniejsza. U noworodka na 1 kg wagi ciała przypada 7,6 g wagi serca, u dorosłego około 5 g. Z wiekiem wskutek większego oporu w tętnicach mięsień sercowy (u starca) ma większą pracę do wykonania i choć waga serca z wiekiem się obniża, jednak w mniejszym stopniu niż innych narządów. Na ogół jednostki o silnym umięśnieniu, które ciężko pracują fizycznie, przeciętnie mają też w iększą wagę serca, niż osoby ze słabo rozwiniętą mięś-niówką szkieletową; jednak to wzmocnienie mięśniówki ciała nie jest jedynym bodźcem dla wzmocnienia serca. Zapewne również czynniki przemiany materii odgrywają tu rolę i mogą mieć wpływ na krążenie.

W pewnym momencie po urodzeniu mięsień sercowy nie wzrasta już przez pomnażanie swych włókien mięśniowych, lecz przez powiększanie się ich. Serce jest więc narządem stałym pod względem ilości włókien.

Podobne prace

Do góry