Ocena brak

Wielkość krtani, jej wzrastanie, różnice zależne od wieku i płci

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Wielkość krtani wykazuje dużą zmienność osobniczą; na ogół nic jest ona zależna od długości ciała i w znacznym stopniu dumaczy indywidualne różnice brzmienia głosu. U osób w wposażonych w małą krtań głos postawiony jest wyżej, u osób z silnie rozw iniętą krtanią brzmienie głosu jest niższe.

Krtań zarodka a nawet jeszcze noworodka jest stosunkowo większa od krtani dorosłego. W pierwszych latach życia krtań wzrasta stale choć powoli. Od 5—6 roku wzrastanie jest prawie zupełnie zahamowane i dopiero w okresie dojrzewania płciowego rozpoczyna się silniejszy rozwój krtani. O ile jednak u płci żeńskiej wzrastanie to odbywa się równomiernie i powoli, to u płci męskiej przyrost wielkości jest znacznie większy » szybszy, skokowy, w wyniku czego krtań męska jest większa od żeńskiej. Zwłaszcza wymiar strzałkowy w czasie rozwoju powiększa się wybitnie, więzadla głosowe wydłużają się silnie a długość szpary głośni w ciągu jednego roku wzrasta prawie dwukrotnie. W związku z tym głos męski postawiony jest przeciętnie o jedną oktawę niżej niż kobiecy. Szybkie wzrastanie krtani u chłopców w okresie dojrzewania płciowego powoduje mutację czyli dojrzewanie głosu; po usunięciu jąder głos nic mutuje, z czego należy wnioskować, że wzrastanie krtani zależne jest od wydzielania wewnętrznego jąder. I trzebieńców cały narząd zachowuje wielkość i formę młodocianą (pozornie żeńską).

Wraz z wiekiem zmniejsza się kąt, który tworzą obie płytki chrząstki tarczowatej. U dziecka jest to łagodny łuk wypukłością skierowany do przodu, u kobiety wytwarza się kąt nie mniejszy zwykle niż 120 , u mężczyzn zmniejsza się on do około 90°.

Większość chrząstek, jak zobaczymy dalej, zbudowana jest z chrząstki szklistej, mniejszość i niektóre tylko części chrząstek nalewkowatych utworzone są z chrząstki sprężystej. Składniki sprężyste nie mają skłonności do kostnienia. Natomiast kostnienie chrząstek szklistych krtani rozpoczyna się już począwszy od 20 roku życia (nieraz nawet wcześniej) i w późniejszym wieku są one prawie zupełnie skostniałe. U kobiet kostnienie rozpoczyna się trochę później i postępuje bardziej powoli niż u mężczyzn. U trzebieńców kostnienie przebiega tak jak u kobiet.

Podobne prace

Do góry