Ocena brak

Wielkość i kształt gardła

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Przestrzeń objęta ścianami gardła — jama gardła (cavum pharyngis)—w przekroju czołowym jest większa niż w przekroju strzałkowym i u samego dołu silnie się zwęża. Kształt gardła porównują do maczugi węższym końcem zwróconej ku dołowi.

Największa szerokość przypada na część ustną gardła (około 5 cm), która zwęża się nieco ku górze, silniej zaś ku dołowi. Wymiar strzałkowy jest największy w górnym odcinku gardła (około 4 cm) i stopniowo zmniejsza się ku dołowi. Ściana przednia i tylna części krtaniowej przylegają do siebie.

Długość gardła w stanie spoczynku wynosi około 13 cm; podczas ruchu, przy łykaniu czy też mowie lub śpiewie, gardło skraca się od dołu ku górze (około 3 cm); dolny koniec może wtedy sięgać do 5 kręgu szyjnego. Gardło jest mniej więcej dwa razy dłuższe od jamy ustnej, podczas gdy u noworodka obie te części są jeszcze tej samej długości.

Podobne prace

Do góry