Ocena brak

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Potocki Stanisław Kostka

Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012

 

Ur. 1755, zm. 1821, działacz polityczny, pisarz, krytyk li­teracki, mecenas sztuki; działacz obozu re­form, poseł na sejmy od 1778, członek Ra­dy Nieustającej od 1782, w czasie Sejmu Czteroletniego rzecznik reform; jako gene­rał major dowodził artylerią koronną w woj­nie z Rosją 1792.

W 1792-95 przebywał na emigracji. W dobie Księstwa Warszawskie­go prezes Rady Stanu i Rady Ministrów, organizator sieci szkolnictwa. W 1807-12 stał na czele Izby Edukacyjnej, w 1812-15 Dyrekcji Edukacyjnej.

W Królestwie Pol­skim prezes Rady Stanu, następnie prezes Rady Senatu Królestwa Polskiego. Rzecz­nik liberalizmu; jako dyrektor Dyrekcji Edukacji Narodowej i Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz­nego (od 1815) ograniczył wpływ Kościoła na szkolnictwo; w 1818 podporządkował władzy państwowej sprawy nominacji bis­kupów oraz sprawy majątku kościelnego.

Autor utworów satyrycznych, m.in. słynnej powieści satyryczno-fantastycznej Podróż do Ciemnogrodu, za której opublikowanie naraził się klerowi i został przez cara zdy­misjonowany ze stanowiska ministra.

Do góry