Ocena brak

Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrót

Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011

Anglia pod panowaniem Plantagenetów.

- władzę zdobywa Henryk II z dynastii Plantagenetów;

- podstawowym ogniwem administracji lokalnej był urzšd szeryfa;

- konflikt z arcybiskupem;

- narastanie opozycji Kościoła i możnych w Anglii;

- utrata posiadłości we Francji przez Ryszarda Lwie serce i Jana bez Ziemi;

Wielka Karta Swobód.

- w 1215 r., Jan bez Ziemi zmuszony do ustępstwa, wydaje przywilej (WKS);

Główne postanowienia WKS:

1. Nakładanie podatków zależy od zgody Wielkiej Rady złożonej z baronów i biskupów.

2. Ochrona przed nadużyciami urzędników królewskich oraz prawo do postępowania sšdowego dotyczy wszystkich wolnych ludzi królestwa.

- w 1264 r. po raz pierwszy zwołane zostało zgromadzenie stanowe;

Władza Kapetyngów we Francji.

- X w.- założenie dynastii Kapetyngów przez Hugona Capeta;

- dziedziczność tronu;

- uzyskali poparci Kościoła;

- złamanie potęgi Plateagenetów przez Filipa II Augusta;

Apogeum monarchii Kapetyngów.

- opanowanie południa Francji;

- Francja gęsto zaludniona z wieloma miastami;

- rozkwit sztuki gotyckiej;

- osišgnięcie apogeum za panowania Ludwika IX;

- zakaz wendetty;

- podporzšdkowanie Kościoła;

Konflikt Filipa IV Pięknego z papieżem.

- nałożenie podatku na kler francuski i zatrzymanie opłat uiszczanych kurii papieskiej;

- Filip IV dšżył do władzy absolutnej i zazdrościł Papieżowi panowania nad światem;

- król zyskał poparcie Stanów Generalnych;

- poczštek kryzysu Francji;

Upadek idei uniwersalistycznych i rozwój suwerennych monarchii.

- zmiana charakteru władzy królewskiej;

- król staje się władcš świeckim;

- koniec ideologii z epoki karolińskiej;

Podobne prace

Do góry