Ocena brak

Wielki Tydzień

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym; rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją, w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania, ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem okazywania sobie wzajemnej miłości, jaką On sam nas umiłował; J 13, 34), a szczyt osiąga w wielkosobotnią Wigilię Paschalną.

Na Wschodzie zwie się go Tygodniem Zbawienia; chrześcijanie mówiący po grecku, rosyjsku i arabsku - podobnie jak my - nazywają go Wielkim Tygodniem, a w języ-kach romańskich przyjęła się łacińska nazwa “Hebdomada sancta”, czyli “Tydzień święty”. Pierwszą jasną dokumentację obchodów Wielkiego Tygodnia odnajdujemy w Listach paschalnych św. Atanazego Wielkiego (ok. 296-373).

Egeria, która pod koniec IV wieku odbyła pielgrzymkę z Hiszpanii do Jerozolimy, odnalazła wysoko rozwiniętą liturgię Wielkiego Tygodnia w mieście, w którym Chrystus spędził ostatnie kilka dni swojego ziemskiego życia.

Zob. liturgia darów uprzednio konsekrowanych, Niedziela Palmowa, Triduum Wielkanocne, Wielki Piątek, Wielka Sobota.

Podobne prace

Do góry